بدون شرح

کاریکاتوریست/ محدثه جویباری  

شهید مطهری الگوی جامعه فرهنگیان است

آقای رستمی مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان کردستان در ادامه با تبریک هفته معلم و هفته بسیج فرهنگیان، معلم را اندیشمند ترین اقشار جامعه دانست که تربیت نسل آینده را بر عهده دارند.   وی خاطرنشان کرد: شأن و منزلت معلم باید در جامعه حفظ و ارتقاء پیدا کند و نقش و جایگاه معلم در جامعه تشریح و تبیین…