1395/08/10 - 09:05
کاتب بزرگترین قرآن نسخه خطی در تاریخ کردستان از خواسته خود در خصوص زیباترین آرزویش می گوید؛ بزرگترین کتاب قرآن دنیا را طراحی و آرزویم این است که بتوانم آن را به مرحله اجرا درآورم.
1395/02/22 - 08:14
یکی از کارکردهای نظام آموزش و پرورش کشور، پرورش و رشد شخصیت کودکان، نوجوانان و جوانان است. در دنیای کنونی توجه به رشد متوازن شخصیت آدمی و اهمیت پرورش همه جانبه آنها از ضروریات است.
1395/02/19 - 09:24
سایت محلی گولان سقز مصاحبه ای مفصل را با عرفان صاحبی از قدیمی ترین معلمان و اساتید دانشگاه های سقز انجام داده است، که حاوی نکات آموزنده و جالب توجهی برای مخاطبین می باشد.
1395/02/12 - 09:42
سازنده هنر در سفالگری با دستانش روح حال و زمان خویش را در گِل خام می‌دمد تا آتش آن را استوار کند و لعاب برق‌اش بیاندازد، این همه را می‌توان بر اثر ممارست و عشق به سفالگری آموخت.
1394/12/15 - 09:47
فداکاری های معلمان در دیار کردستان همواره زبانزد بوده است ، 22 سال تدریس در مناطق محروم به عشق دانش آموزانی که روزی در جایگاه های والای این ایران عزیز به افتخار والایی برسند...